Om Øyvind Bordal

Skribent, seiler, idé-mann

Øyvind Bordal

Øyvind Bordal, som har funnet på det her, er født 1967. Han har hatt base i Danmark siden 1992. Har studert psykologi, historie og pedagogikk ved universitetet i hhv. Oslo og København – men endte som ”dropout” hver eneste gang. Det var vel andre ting som lokket. Primært seiling og skriveri, to områder hvor man med litt velvilje kan si at den egentlige utdannelsen endte med å finne sted.

Har seilt regatta på internasjonalt nivå, vært trener og senere skribent i månedsmagasiner for seilere. Å rote med båter på forskjellige måter har alltid stått sentralt, og er stadig en hovedbeskjeftigelse, sammen med skriveriet og det arbeidet med medieproduksjon, som er beskrevet rundt om på nettsidene her.