Spaltist-stoff og kommentarer

Tja. Denne stofftypen krever, at man skriver godt, resonnerer godt, og har en særlig observasjons-evne. Det er vanskelig å skape noe som rekker ut over det likegyldige, og verden er breddfull av nettopp likegyldige spalter og kommentarer.

Jeg prøver allikevel. Ambisjonen er at de tekstene jeg skriver innen for denne sjangeren skal inneholde en skarp vinkel, en god historie, skjev humor og en viss musikalsk tone. Ofte er det en nytelse å la fingrene klapre uhemmet avsted over tastaturet, uten smålige hensyn til kjedelige ting som objektivitet, kilder og den slags, og i heldige øyeblikk kan det komme noe ut av det som virker. Emnene kan variere, men jeg har åpenbart opparbeidet en særlig forkjærlighet for forskjellige former for samfunnsmessig idioti, som er blitt så selvfølgelige at de er blitt vanskelige å få øye på.