Om Øyvind Bordal

Skribent, seiler, idé-mann

Øyvind Bordal

Øyvind Bordal, som har funnet på det her, er født 1967. Han har hatt base i Danmark siden 1992. Har studert psykologi, historie og pedagogikk ved universitetet i hhv. Oslo og København – men endte som ”dropout” hver eneste gang. Det var vel andre ting som lokket. Primært seiling og skriveri, to områder hvor man med litt velvilje kan si at den egentlige utdannelsen endte med å finne sted.

Om Blue Ocean Media

Pressebyrå, forlag, kommunikasjon og events

Startet i 2004 som et pressebyrå, med freelance-produksjon av artikler og medie-tjenester til båt-presse og maritime bedrifter og organisajoner i Danmark og Norge. I forbindelse med produksjonen og utgivelsen av Seilerboka i 2011, ble det startet et forlag under samme paraply. Forlags-delen drives i samarbeid med fotograf Magne Klann, som har sin base i Norge.

De fire dyder

Blue Ocean Media bygger på fire grunnstener

  1. Å oppføre seg ordentlig. Å overholde avtaler og forpliktelser, aldri snyte og bedra noen. Det lyder kanskje som en selvfølge, men det er det ikke. Bare se på banker og forsikrings-selskaper. Her i huset tror vi til og med at det lønner seg i lengden å behandle folk ordentlig.

  2. Å tilføre noe ekstra. Å levere noe i tillegg, noe det ikke er bedt om, noe som ikke forventes. Å finne en skjev vinkel, noe som utvider stoffet i en eller anden retning. Kanskje bare litt. Men nok til at det betyr noe.

  3. Å definere egne arbeidsområder. Å finne felter hvor ingen andre kan levere akkurat det samme. Sagt med andre ord: Finne ut av hva man er god til – og gjøre det. Så går det heller ikke så mye tid med å slåss med andre.

  4. Å fortsette med å være i utvikling.

Flere artikler …