Kritisk og undersøkende journalistikk

Journalist-standens klassiske rolle som vakthund, når makthavere av en eller annen slags misbruker makt, er som regel litt av en floskel. De fleste journalister i dag kopierer andres stoff på nettet. Emnene er valgt etter hva som gir noen kjappe klikk – gjerne personsaker med et negativt fokus - og så er vi videre til neste sak.

Medienes forretningsmessige hensyn veier tungere i dagligdagen, enn en idealistisk streben etter å utfylle en nyttig rolle i samfunnet. Nesten ingen medier har ressursene og viljen til å sette en eller flere journalister til å gå i dybden med en enkeltsak over tid. Skal det la seg gjøre å produsere egentlig kritisk, undersøkende journalistikk, koker det i praksis ned til et engasjement hos den enkelte journalist, som gjør at han/hun vil legge en masse gratis arbeidstid i saken.

Spesielt vanskelig er dette selvfølgelig for freelancere, som hver måned skal skape en lønn på egen hånd.

Allikevel er det en drøm for de fleste journalister å avsløre saker som påvirker maktforhold og ideelt sett endrer på samfunnsforhold, på en måte som kan merkes av større grupper.

Det har ennå ikke falt i mitt lodd å oppnå det – og kritisk journalistikk i større stil har heller ikke været et stort satsingområde for meg. Men i betydelig mindre målestokk har jeg faktisk kunnet jobbe med kritisk og undersøkende journalistikk innenfor mitt spesialområde, som er båter og seilsport. Her har det eksempelvis vært sager om uredelighet i den danske OL-kvalifikasjonen 2008, samt den såkalte forsikrings-saken, hvor Dansk Sejlunion anbefalte deres forsikrings-partner til 63.000 medlemmer.

Forsikrings-selskapet viste seg å tilby DS´medlemmene mangelfulle vilkår. I ”moms-sagen” 2011/12, la den danske staten sak an mot en lang rekke båt-forhandlere, i forbindelse med manglende moms-innbetaling – og endret sine egne retningslinjer med tilbakevirkende kraft. Et siste eksempel kan være saken om registrering av fritids-båter i det danske Skibsregistret – som har utviklet seg til å bli en så dyr og komplisert prosess at det hemmer omsetningen i en presset båtbransje.