Om Blue Ocean Media

Pressebyrå, forlag, kommunikasjon og events

Startet i 2004 som et pressebyrå, med freelance-produksjon av artikler og medie-tjenester til båt-presse og maritime bedrifter og organisajoner i Danmark og Norge. I forbindelse med produksjonen og utgivelsen av Seilerboka i 2011, ble det startet et forlag under samme paraply. Forlags-delen drives i samarbeid med fotograf Magne Klann, som har sin base i Norge.

Navnet er inspirert av ”Blue Ocean Strategy”. Den korte versjonen er at hvis man kan levere noe som ingen andre gjør på helt samme måten, behøver man ikke bruke så mye tid og energi på å slåss med konkurrenter. Man kan i stedet for bruke energien på utvikling og produksjon. Man svømmer omkring i et blått hav, i motsetning til det røde, blodfylte farvannet hvor konkurrenter spiser hverandre.

Nå utgir vi bøker i tre land – bøker som ingen andre lager på samme måten - og er i gang med utvidelse til flere markeder. Det er også nye bok-prosjekter på vei, både i print og elektronisk form, samt formidling av trykk-oppgaver, kommunikasjonstjenester - og stadig, som noe helt sentralt, journalistikk med en særlig vinkel. Aktivitetene foregår i en form vi kaller prosjektbasert produksjon.