Intervjuer og samtale

Intervjuer kan være faktuelle og opplysende, og mennesket bak kan være en forholdsvis irrelevant størrelse. Intervjuer er ofte bare et av flere ledd i en journalistisk historie. Sjangerne overlapper heldigvis hverandre.

Men jeg liker veldig godt artikler hvor det bærende faktisk er selve samtalen, møtet, og den historien nettopp dette menneske kan fortelle. Min tese er at alle er interessert i andre mennesker, også selv om de ikke vet det selv. Derfor er artikler som viser et menneske på en troverdig måte, alltid leseverdige. Det gjelder faktisk selv om det er et emne som egentlig er i fokus, typisk et område hvor intervju-objektet har en særlig viten eller kompetanse.

Intervjuer inneholder kort sagt en sjanse til å fortelle en unik historie. Det forekommer meg å være en journalistisk sjanger som er særlig interessant - og ikke minst krevende.