Priser og vilkår

I praksis oppgis oftest en pris for et samlet produkt, basert på en helhetsvurdering. Men her er noen peile-merker:

  • Magasin-artikler ligger typisk på 2.000-2.500 kroner pr. trykt side - inklusiv foto-materiale. Korte nettartikler som kan researches via internett kan normalt leveres til en stk. pris på kr. 350.
  • Artikler leveres komplett med foto, med mindre annet er særlig avtalt. Oppgaven faktureres ved levering.
  • Den avtalte pris inkluderer én gangs reproduksjon i ét medie – med mindre annet er særlig avtalt. Den ideelle og økonomiske opphavsretten til det journalistiske produktet forblir hos Blue Ocean Media. Alle andre former for videre utnyttelse av materialet skal avtales og honoreres særskilt.