Lei en fagmann

Én ting er sikkert: Det er og blir forskjell på amatør og profesjonell

Det finnes ”handymen” på alle felt - folk som med større eller mindre hell kan klare det selv. Men én ting er sikkert: Det er og blir forskjell på amatør og profesjonell.

Bruk din tid på det du selv har greie på

De fleste vet godt at det kan være en god investering å leie en ordentlig håndverker til å sette en bærende vegg opp i huset, montere en el-tavle - eller få en mekaniker til å reparere og sjekke bilen. Resultatet blir et annet. Du kan stole på at det er i orden. Du kan bruke din egen tid på det du har greie på, det du har interesse for. Og hvis tingene holder, hvis de kort og godt virker, sparer du veldig mye penger på sikt.

Hva skjer hvis kommunikasjonen ikke fungerer?

Sånn er det også med kommunikasjon i et firma – både internt og eksternt. Å definere og skjære et budskap til beinet, å formulere det så målgruppen fatter det, å skru en pressemeddelelse sammen, sånn at den har en sjanse for å bringes i mediene – det er en oppgave som løses best av en fagmann – i dette tilfelle en journalist. Prøv å bruk to minutter på å gjennomtenke konsekvensene, hvis kommunikasjonen i ditt firma ikke fungerer.

Nettverk med bred vifte av kompetanser

Kommunikasjon i form av tekst er mitt fag. Jeg opererer i et nettverk hvor andre, beslektede kompetanser er tilgjengelige (foto, grafisk design, muntlig presentasjon osv. - se evt. menypunktet ”prosjektbasert produksjon”). Det betyr at jeg kan overta bredere og større kommunikasjonsoppgaver, og raskt finne de spisskompetansene jeg selv ikke har.

God investering

I freelance-baserte nettverk jobber vi effektivt, så prisen behøver ikke å bli høy. Og som sagt: Den investeringen kommer mange ganger tilbake!

Send en mail eller ring, så kan vi kikke nærmere på mulighetene.