De fire dyder

Blue Ocean Media bygger på fire grunnstener

  1. Å oppføre seg ordentlig. Å overholde avtaler og forpliktelser, aldri snyte og bedra noen. Det lyder kanskje som en selvfølge, men det er det ikke. Bare se på banker og forsikrings-selskaper. Her i huset tror vi til og med at det lønner seg i lengden å behandle folk ordentlig.

  2. Å tilføre noe ekstra. Å levere noe i tillegg, noe det ikke er bedt om, noe som ikke forventes. Å finne en skjev vinkel, noe som utvider stoffet i en eller anden retning. Kanskje bare litt. Men nok til at det betyr noe.

  3. Å definere egne arbeidsområder. Å finne felter hvor ingen andre kan levere akkurat det samme. Sagt med andre ord: Finne ut av hva man er god til – og gjøre det. Så går det heller ikke så mye tid med å slåss med andre.

  4. Å fortsette med å være i utvikling.