Prosjektbasert produksjon

Framtiden på mediamarkedet tilhører små, fleksible organisasjoner, som fungerer i freelance-baserte nettverk

Mediebransjen har vært i en historisk oppbruddprosess siden internettet ble en maktfaktor. Denne situasjon ble ytterligere akselerert etter finanskrisen i 2008. Et av resultatene er at tradisjonelle forretningmodeller har vist seg ikke å fungere særlig effektivt lenger. Store organisasjoner med mange fastansatte medarbeidere, primært tilpasset produksjon av printmedier, kan sjeldent skape tidssvarende produkter til en pris som markedet vil betale.

Blue Ocean Media er et eksempel på en type bedrift som vi tror vil tegne framtiden på media-markedet: Små, fleksible organisasjoner uten særlig mange faste omkostninger, som fungerer i freelance-baserte nettverk. Her kan hvert enkelt prosjekt planlegges og skaleres individuelt. Det er ikke en masse faste lønnutgifter og en tung administrasjon. Det er lett å skifte kurs, finne på noe helt nytt, flytte seg dit hvor behovet og interessen er. Det er lettere å tenke nytt og kreativt, når evnen og mulighetene for å tilpasse seg er større.

Vi kaller det prosjektbasert produksjon. Det handler ganske enkelt om fire ting: Få nye ideer. Still fort og enkelt de riktige ressursene sammen. Skjær alt det overflødige vekk. Og skap det som situasjonen krever.