Spaltist-stoff og kommentarer

Tja. Denne stofftypen krever, at man skriver godt, resonnerer godt, og har en særlig observasjons-evne. Det er vanskelig å skape noe som rekker ut over det likegyldige, og verden er breddfull av nettopp likegyldige spalter og kommentarer.

Seiling og båter

Min spesialitet. Grundig innsikt og enormt nettverk er en god basis for kvalitets-journalistikk

Seiling og båter

Som journalist har mitt spesialområde så langt vært seiling og båter. Det er en verden jeg er oppvokst i, et miljø jeg har levd i hele livet. Samlet sett har pensumet som seiler blitt ganske bredt: Eksempelvis regattaseiling på elitenivå, langtur-seiling, klassiske trebåter og moderne flerskrogs-båter.