Sejlsport & både

Min specialitet. Grundig indsigt og enormt netværk er en god basis for kvalitets-journalistik.

Sejlsport og både

Som journalist har mit speciale så langt været sejlsport og både. Det er en verden jeg er opvokset i, et miljø jeg har levet i hele livet. Samlet er mit pensum som sejler ret komplet: Kapsejlads på eliteniveau, langtursejlads, klassiske træbåde, moderne flerskrogsbåde, for nu at nævne noget.

Jeg har været så heldig at kunne sejle i store dele af verden, i hundredevis af forskellige sejlbåde, helt fra små joller til store yachts. Jeg har restaureret og istandsat både, været træner, sejlet transportopdrag, event-sejlads - i det hele taget beskæftiget mig med sejlbåde i et omfang, som formentlig ville bekymre en psykolog.

Som begyndende journalist virkede det nærmest naturstridigt ikke at skrive om netop den verden. Og fotografere den, ikke mindst. Magasin- og netartikler om både og sejlads har derfor været en bi-geskæft siden sidst i 80'erne, og en hovedbeskæftigelse i de seneste 9 år. Sejlerbogen (se mere under ”Bøger, forlag) er også et resultat af denne nærmest maniske beskæftigelse med emnet.

Alt det her har naturligvis medført et omfattende netværk, både nationalt og internationalt. Det har gjort det muligt at producere grundig researchede artikler af mange slags: Volvo Ocean Race, America's Cup, OL, test af nye sejlbåde og nyt udstyr, interviews med store profiler, reportage fra nære og fjerne farvande, kritisk journalistik, klummer og kommentarer. Artiklerne har primært været publiceret i magasiner og tilhørende netsider i Danmark og Norge, men også i Sverige og USA.

Eksempel:

Læs hele artiklen ...
Bådmagasinet juni 2011