Børn som spiser for lidt

Forståelse og nye redskaber

Af Dorte Bordal

Spisevanskeligheder handler ikke om mad. Her finder du ny forståelse for de mekanismer som er på spil, og konkrete redskaber til at hjælpe dit barn. Bogen indeholder også en model til kortlægning af egen situation, og vejledning til at lægge en individuel plan.

»Børn som spiser for lidt« henvender sig til forældre som har et barn med spisevanskeligheder. Pædagoger og andre professionelle som kommer i berøring med børn og familier, vil også have nytte af bogen.

Fokus er først og fremmest på børn under skolealder, som ikke har en psykiatrisk diagnose. Det vil i praksis sige en type spisevanskeligheder, som rigtig mange småbørnsforældre oplever - i en eller anden grad.

Der findes faktisk ikke nogen anden bog på markedet i dag, som giver en bred forståelse for både barnet og hele familiens situation, og som samtidig viser vej til konkrete redskaber.

Bogen kan absolut også anvendes forebyggende. Den formidler indsigt i relationen mellem barn og forældre, og beskriver mulige medfødte sårbarheder hos barnet. De pædagogiske metoder som beskrives kan anvendes i mange forskellige situationer. Dermed kan bogen have en nytteværdi for alle børnefamilier – også dem som ikke er direkte berørt af spisevanskeligheder.

»Børn som spiser for lidt« handler altså ikke direkte om mad, men om hvad der sker i relationerne i familien. Det er først og fremmest psykologiske mekanismer som er på spil, når et barn trækker sig fra at spise. Og det er også her, nøglen til forandring ligger. Igennem bogen finder du en lang række case-historier, som gør problemstillingerne levende og vedkommende. Den nye forståelse for barnet og familiens situation vil påvirke den måde du møder dit barn på. Forståelsen hjælper dig også til at håndtere de pædagogiske værktøjer fleksibelt og mere præcist.

Til sidst i bogen får du hjælp til at kortlægge din egen familiesituation, og vejledning til hvordan du og din familie sammen kan handle anderledes. Der er også hjælp til at lægge jeres egen, helt konkrete plan – en plan som kan støtte jeres barn i en bedre udvikling.

Bogen udkommer ca. 1. maj 2014 – se mere på Facebook. Her kan bogen også forhåndsbestilles med rabatpris frem til publicering.

Fra start maj 2014 kan »Børn som spiser for lidt« købes i alle landets boghandler og netboghandler.

ISBN: 978-87-994808-9-0

Udkommet på Blue Ocean Media 2014

Vejl. udsalgspris: Kr. 299.

Køb bogen online Læs mere på Facebook

»Børn som spiser for lidt« henvender sig til forældre som har et barn med spisevanskeligheder. Pædagoger og andre professionelle som kommer i berøring med børn og familier, vil også have nytte af bogen.